Juridische hulp

Bij Alcmaria Advocaten kunt u terecht met vragen of problemen op uiteenlopende juridische gebieden. Bijvoorbeeld wanneer u een geschil heeft met uw werkgever, uw huisbaas of de overheid, maar ook als u in een echtscheiding terechtkomt, met de politie te maken krijgt of bijvoorbeeld wanneer u als ondernemer een conflict heeft. Om welk rechtsgebied het ook gaat, Alcmaria Advocaten neemt het voor u op.

Opeens heeft u een advocaat nodig…

Waarschijnlijk heeft u nog nooit een advocaat nodig gehad. Toch kan het altijd gebeuren dat u zich opeens in een situatie bevindt waarin u juridisch advies of ondersteuning kunt gebruiken. Alcmaria Advocaten biedt dan betaalbare, deskundige rechtshulp van hoge kwaliteit. Wij werken voor zowel ondernemers als particulieren, met persoonlijke betrokkenheid als uitgangspunt.

Gratis en vrijblijvend eerste gesprek
De eerste ontmoeting met een van onze advocaten vindt plaats tijdens een gratis en vrijblijvend gesprek. Tijdens dit gesprek beoordelen we uw probleem en bekijken we of er een directe oplossing mogelijk is. Is dat niet zo, dan bespreken wij de juridische mogelijkheden met u. Ook maken we een inschatting van de haalbaarheid van uw zaak. Eventueel verwijzen wij u door naar een gespecialiseerde collega-advocaat of naar een andere instantie.

En dan?
Als u samen met uw advocaat besluit om de zaak verder te behandelen, bespreken we de verdere aanpak van uw zaak. Wanneer u in aanmerking komt voor een 'toevoeging' (gesubsidieerde rechtsbijstand), dan vragen wij die voor u aan. Ons kantoor is een High Trust-kantoor, waardoor u als klant snel zekerheid heeft over uw aanvraag.

Mediation
Als het kan, proberen we kostbare rechtszaken te vermijden. Liever komen we samen met de wederpartij tot een oplossing dan dat we onnodig procederen en daarmee kosten en emoties laten oplopen. Mediation kan hierbij een oplossing zijn.

Vrijblijvend advies
In lang niet alle gevallen heeft u een advocaat nodig, maar wij helpen u graag een stap in de goede richting te zetten. Bel ons gerust voor een gratis en vrijblijvend advies.

Ervaren op veel terreinen

Voor verschillende problemen zijn verschillende rechtsgebieden van toepassing. Het team van Alcmaria Advocaten heeft ervaring en kennis van zaken op heel veel terreinen, zodat u altijd de juiste specialist krijgt. Hier onder laten we in het kort zien op welke rechtsgebieden wij actief zijn.


Personen- en familierecht

Dit is een breed rechtsgebied, dat te maken heeft met allerlei familiezaken: bijvoorbeeld echtscheiding, (ontbinding van) geregistreerd partnerschap en alimentatie, omgang, ondertoezichtstelling en diverse andere onderwerpen in de familiesfeer. Een groot deel van de rechtszaken draait om dit rechtsgebied.

Arbeidsrecht

Het arbeidsrecht regelt de verhoudingen tussen werkgevers en werknemers. U kunt ermee te maken krijgen bij bijvoorbeeld ontslag of een conflict in de werksfeer. Iedereen die een arbeidsovereenkomst (of uitzendovereenkomst) gesloten heeft, heeft te maken met het arbeidsrecht.

Sociaal verzekeringsrecht

Sociaal verzekeringsrecht heeft onder andere betrekking op allerlei uitkeringen die worden verstrekt door de gemeente, het UWV en de Sociale Verzekerings Bank (SVB).

Strafrecht

Wie zich niet aan de wet houdt, kan worden gestraft. Dit is geregeld in het strafrecht. Lichte strafbare feiten noemen we overtredingen. Gaat het om zwaardere feiten, dan heet dat een misdrijf. Wordt u verdacht van een strafbaar feit, dan kunt u een brief krijgen van de politie of de Officier van Justitie. Het is dan belangrijk om zo snel mogelijk contact met ons op te nemen.

Bestuursrecht

In het bestuursrecht zijn de regels vastgelegd waaraan de overheid zich moet houden bij het nemen van besluiten. Ook is hierin bijvoorbeeld geregeld welke mogelijkheden je als burger hebt om bezwaar te maken tegen beslissingen van de overheid.

Ambtenarenrecht

Het ambtenarenrecht heeft betrekking op mensen die in dienst zijn van de overheid. Er zijn op diverse punten grote verschillen met het arbeidsrecht. De regels van het ambtenarenrecht zijn vaak net anders dan de regels van het arbeidsrecht.

Consumentenrecht

Het consumentenrecht behandelt de rechten en plichten van koper en verkoper bij een consumentenkoop. Het gaat daarbij vooral om de rechten van de consument en de plichten van de verkoper.

Verbintenissenrecht

Het verbintenissenrecht behandelt kwesties die spelen rond contracten en overeenkomsten. Het gaat dan meestal om zaken als de duur van zo'n overeenkomst, de opzegbaarheid, de voorwaarden, de ontbinding etc.

Huurrecht

Hierbij gaat het om de rechten van huurders en verhuurders. Het huurrecht is te verdelen in het (ver)huren van een woonruimte en het (ver)huren van een bedrijfsruimte. De regels voor huur zijn voor een groot deel wettelijk vastgelegd. Partijen kunnen afwijkende afspraken maken, maar dat is niet altijd toegestaan.

Mediation

Bij mediation - dikwijls in het geval van een scheiding - probeert u met elkaar tot afspraken te komen over alles wat er moet worden geregeld. De mediator kan voor vrijwel elk geschil een oplossing vinden die voor u én uw partner aanvaardbaar is. Een goede manier om jurische strijd te voorkomen.

Meer over Mediation

Tarieven

Wij vinden het belangrijk dat u van te voren weet waar u aan toe bent waar het de kosten betreft, zodat u achteraf niet voor verrassingen komt te staan. Hier onder vertellen we u alvast welke kosten er aan onze werkzaamheden verbonden zijn. Heeft u hier nog vragen over? Stel ze gerust.

Gesubsidieerde rechtsbijstand (toevoeging)
Wij kijken altijd eerst of u in aanmerking komt voor een zogenaamde toevoeging via de Raad voor Rechtsbijstand. Wanneer u een toevoeging krijgt, betaalt de Raad een groot gedeelte van de kosten van de advocaat. Zelf betaalt u dan alleen een eigen bijdrage.

De hoogte van deze eigen bijdrage is voor de meeste zaken afhankelijk van uw inkomen.

Voor de bepaling van de hoogte van de eigen bijdrage kijkt de Raad voor Rechtsbijstand naar uw fiscaal jaarinkomen van 2 jaar terug. Hierop is een uitzondering mogelijk. Indien uw huidige inkomen minimaal 15% lager is dan 2 jaar geleden, dan kunt u de Raad vragen om uit te gaan van het huidige jaar. Dit heet een “verzoek om peiljaarverlegging”.

Komt u in aanmerking voor een toevoeging, maar kunt u de door de Raad opgelegde eigen bijdrage niet (ineens) betalen dan kunt u hiervoor in sommige gevallen bij u gemeente bijzondere bijstand aanvragen. Heeft u hier vragen over of wilt u een betalingsregeling treffen, neemt u dan contact met ons op.

Wilt u weten of u in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand, klik dan hier.

Uurtarieven
Wanneer u niet in aanmerking komt voor de gesubsidieerde rechtsbijstand, geldt ons minimum uurtarief van € 160,00 (excl. BTW). Veel advocatenkantoren brengen ook nog zogenaamde kantoorkosten in rekening, wij doen dit niet. In sommige zaken kan een vast tarief worden afgesproken.

Overige kosten
Naast ons uurtarief of de eigen bijdrage kunt u te maken krijgen met de volgende kosten:

  • griffierecht – kosten voor het starten van een (civiele of bestuursrechtelijke procedure) bij de rechtbank of het gerechtshof. Ga naar een overzicht van het griffierecht.
  • gemeentelijke leges (kosten van bijvoorbeeld uittreksels uit het bevolkingsregister)
  • deurwaarderskosten (betekening/dagvaarding e.d.)

Rechtsbijstandverzekering
Als u een rechtsbijstandsverzekering hebt, dan hebt u recht op vrije advocaatkeuze (ook als in de polisvoorwaarden staat dat u geen recht hebt op een eigen advocaat).

Dit heeft het Europees Hof op 7 november 2013 bepaald. Dat betekent dat u bij een procedure uw eigen advocaat kunt kiezen. Hebt u een rechtsbijstandsverzekering, laat het ons weten.

Heeft u een vraag?

Heeft u een vraag of een opmerking over onze juridische hulp?
Vul dan het onderstaande formulier in; we reageren zo spoedig mogelijk.

Wat is uw naam?


Wat is uw Emailadres?

Wat is het onderwerp?


Wat is uw vraag of opmerking?

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Aangesloten bij de Nederlandse Orde van Advocaten. Alcmaria Advocaten is een maatschap.

©2018 Alcmaria Advocaten - Alle rechten voorbehouden. Op deze website rust auteursrecht. Voor het overnemen, opslaan en verspreiden van de inhoud is vooraf schriftelijke toestemming nodig. Aan de op deze website vermelde informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Adres


Scharlo 45
1815 CN Alkmaar

Tel.: +31 (0)72 502 44 00
Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


Openingstijden

Het kantoor van Alcmaria Adocaten is geopend op maandag t/m vrijdag van 09:00 uur tot 17:00 uur.


Social Media